http://كلوب%20ساندوتش ر.ق 75.00

كلوب ساندوتش

http://راب%20الفالفل ر.ق 40.00

راب الفالفل

فالفل منزلیة الصنع / خس عضوي / مخلل / صلصة الطحینیة باألعشاب الخاصة

http://ساندویش%20الدجاج ر.ق 75.00

ساندویش الدجاج

صدر دجاج مشوي / الموزوریال / بیستو اللوز / جرجیر وطماطم

http://ساندویش%20الشورت%20ریبس ر.ق 80.00

ساندویش الشورت ریبس

شرائح اللحم مطبوخة ببطء/ خس عضوي/ بھار مع صلصة الخردل الخاصة / ملفوف متبلي